top of page
BULTEN_SON.png
MISS_JUSTICE.png
BULLETIN-BACK_10F.png

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Unvanları Hakkında Tebliği 14.02.2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu...

Arabuluculuk

Yeni Tapu Sicili Tüzüğü

17 Ağustos 2013 tarihinde 2013/5150 Karar Sayısı ile Tapu Sicili Tüzüğü’nün yürürlüğe konulması özellikle uygulamada en çok başvurulan...

Bakanlık Komiseri Bulundurma Zorunluluğu

6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu ‘nun (ETTK) 297. Maddesi kapsamında, Anonim Şirket Olağan ve/veya Olağanüstü tüm genel kurul...

bottom of page