top of page
  • Alper Işıkal

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2022

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Unvanları Hakkında Tebliği 14.02.2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tebliğ kapsamında;


1) İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilecek. Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamayacak. Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.


2) Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilecek. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanunu'nun 41 ve 42. maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmayacak.


3) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunlu olacak. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamayacak. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan anonim şirketlerin unvanında "holding" ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak. Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilecek, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekecek.


4) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecek.


5) Bir ticaret unvanı, Türkiye'nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemeyecek. Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanunu'nun 46. maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemeyecek. Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilecek. Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemeyecek.


6) Tescil talebi reddedilenler, red kararına karşı, 8 gün içinde ticaret sicilinin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilecek.

55 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page