top of page
OFIS_BANNER_005.jpg

UZMANLIK ALANLARIMIZ

WORLD_GREEN_2.png

Dünya genelinde...

Afrika

Asya

Avrupa

Latin Amerika

Orta Doğu

Kuzey Amerika

Rusya ve BDT

Farklı sektörlerde...
 

İnşaat ve Altyapı

Emlak

Varlık Yönetimi

Bankacılık ve Finans

Kurumsal Krediler

Sanayi ve Ticaret

Perakende ve Tüketici

Yiyecek ve İçecek

Çevre

Yenilenebilir Enerji ve Doğal Kaynaklar

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon

Veri Güvenliği

Ulaşım

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Taşınmaz malların alım ve satımı

 • Kiralama işlemleri ile ipotek, irtifak, üst hakkı ve intifa gibi hakların tesis ve terkin işlemleri

 • Gayrimenkul ile ilgili başta tapu sicil müdürlükleri, belediyeler ve vergi dairelerinde yapılması gereken işlemler hakkında hizmetler

 • Kira ve gayrimenkule ilişkin diğer sözleşmelerin hukuki analizi, tanzimi, müzakere edilmesi ve gözden geçirilmesi

 • Gayrimenkule ilişkin meselelerden doğan, haksız işgal, tahliye, kamulaştırmasız el atma ve benzeri uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sunulması

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Şirket kuruluşları

 • Genel kurullar

 • Ana sözleşme değişiklikleri

 • Hisse devirleri

 • Hukuki inceleme ve değerlendirme (due diligence)

 • Ortaklık sözleşmeleri

 • Sermaye artırımları

 • Şirket tasfiyesi

 • Birleşme, devralma ve nevi değişiklikleri

 

Sözleşmeler Hukuku

 • Proje Finansman Sözleşmeleri

 • Gayrimenkul Geliştirme Sözleşmeleri

 • Gayrimenkul Yönetim Sözleşmeleri

 • İnşaat Sözleşmeleri (Fidic Bazlı)

 • Mimarlık Sözleşmeleri

 • Telif Hakları Sözleşmeleri

 • Kira Sözleşmeleri

 • Danışmanlık Sözleşmeleri

 • Hizmet Sözleşmeleri

 • Hisse Devir Sözleşmeleri

 • Ortaklararası Sözleşmeler

 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri

 • Alım-Satım Sözleşmeleri vb.

Dava ve Takip Hukuku

 • İcra takipleri

 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz

 • Menfi tespit ve istirdat davaları

 • İcra ve iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikâyetler

 • İstihkak davaları

 • İpoteğin paraya çevrilmesi

 • İcradan menkul ve gayrimenkul satışları

 • Sıra cetveline itiraz

 • İflas uyuşmazlıkları

 

İmar Hukuku

 • İmar uyuşmazlıkları

 • İmar düzenlemeleri ve imar sorunlarının çözümü

 

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması

 • İş davaları

 • İş Hukuku danışmanlıkları

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Marka Başvuruları

 • Marka İtirazları

 • Haksız Rekabet Yoluyla Marka ihlalleri

 • Marka tecavüzlerinin tespiti ve engellenmesi

 

İdare Hukuku

 • İptal davaları

 • Tam yargı davaları

 • İdare konuları ile ilgili danışmanlık

 

Enerji Hukuku

 • Üretim ve dağıtım lisansları başvuruları,

 • Lisans devirleri,

 • EPDK ve MİGEM ile idari ilişkilerin ve sözleşmelerin yürütülmesi

 • Elektrik satışını düzenleyen sözleşmelerin hazırlanması

 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

 • Vatandaşlık başvuruları ve itirazları

 • İkamet izni başvuruları ve itirazları

bottom of page