top of page
  • Alper Işıkal

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2022Bağımsız Denetime tabi olacak şirketler 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmişti. 14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 Sayılı Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir. Bu karara göre;


1) Tüm sermaye şirketlerini kapsayan ölçütlerde değişiklik yapılmıştır. Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale gelmiştir.

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 150 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 200 milyon ve üstü Türk Lirası idi)

c) Çalışan sayısı 250 ve üstü (Bir önceki Kararda 500 ve üstü idi)


2) Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin birinci sırasına ise "i) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler" ibaresi eklenmiştir.


3) Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin dördüncü sırasında yer alan "İstanbul Altın Borsasında üye olarak" ibaresi "Borsa İstanbul Piyasalarında" şeklinde değiştirilmiştir.


4) Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Belirli sektörler açısından özel ölçütler öngören (II) Sayılı Liste'nin 6. sırasında yer alan; Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler (gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan iştirak ve şirketler hariç olmak üzere) ile ilgili ölçütler değiştirilmiş olup, söz konusu şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar bağımsız denetime tabi olacaklardır.

a) Aktif toplamı yetmişbeşmilyon (75.000.000) ve üstü Türk Lirası (eski hâli:Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.)

b) Yıllık net satış hasılatı yüzellimilyon (150.000.000) ve üstü Türk Lirası (eski hâli:Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası.)

c) Çalışan sayısı ikiyüzelli (250) ve üstü (eski hâli: Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.)

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page