top of page
 • Alper Işıkal

YURT DISI TEBLIGAT VE ISTINABE TALEPLERINDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR (2022)


17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Anılan Tebliğde enflasyona bağlı olarak düzenlenen ve 2022 yılında uygulanacak masraf tutarları düzenlenmiş, tebligat talepleri açısından birçok ülke ile ilgili münferit düzenlemeler getirilmiş ayrıca bazı ülkeler ile ilgili istinabe taleplerine ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.


Yurt Dışı Tebligat Açısından

Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğ uyarınca Tebligat Kanunu m.25/a kapsamında tebligat talebinde bulunulduğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 70 TL, diğer ülkeler için 117 TL posta gideri alınacaktır. Bu posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması gerekmektedir. Ödemeye ilişkin makbuz örneği evrakın iletileceği dış temsilciliğe gönderilecek evraka eklenir veya tarih ve sayısı sevk yazısına belirtilir. Tebligat Kanunu m.25/a kapsamındaki tebligatlarda bu usul ve masraf miktarları uygulanacaktır. Bir başka deyişle, tebligat ancak siyasi temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına yapıldığı takdirde yukarıdaki masraflar uygulama alanı bulabilecektir.


Tebligat Kanunu m.25/a kapsamında olmayan tebligat talepleri için tebligat evrakı ülke yetkili makamlarına doğrudan gönderilecektir. KKTC için ise KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu durumda alınacak masraf kalemleri de farklılık göstermektedir.


Buna göre ilgili ülkeler tarafından ayrı ayrı talep edilen tebligat masrafları ve uygulanacak usuller aşağıdaki gibidir:


Amerika Birleşik Devletleri;

95 ABD doları tutarındaki masraf, tebligatın yapılacağı muhatabın adı belirtilerek banka hesabına (ABC Legal adına Wells Fargo Bank, SWIFT No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA, ABA routing no:121000248 belirtilmek suretiyle) yatırılması veya (abclegal.com) sitesi üzerinden online olarak ödenmesi sağlanır. Makbuz örneği tebligat evrakı ile birlikte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, USA” adresine gönderilir. ABD Hükümetine yapılacak tebligatlarda 95 ABD doları masraf yatırılmasına lüzum bulunmamaktadır.


Avustralya;

Avustralya için evrakın gönderileceği adrese göre farklı masraflar söz konusu olacaktır.


 • Tebligat yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 70 Avustralya doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaleti için 378 Avustralya doları,

 • 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa yetkili memurun ofisine 25 km'ye kadar olan mesafeler için 155 Avustralya doları, daha uzak mesafeler söz konusu olduğunda ise km. başına 0,90 Avustralya doları,

 • Posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 112 Avustralya doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 3,95 Avustralya doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 35,10 Avustralya doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 20,15 Avustralya doları) tutarındaki çekin Sidney Başkonsolosluğu adına,

 • Diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya doları, Viktorya Eyaleti'nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km'den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya doları tutarında çekin Melburn Başkonsolosluğu adına düzenlenmesi sağlanır.

Bahamalar;

Muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD doları veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.Belçika;

Belçika makamları 165 avro masrafın peşin ödenmesini talep etmektedir. Ayrıca, adrese göre masrafın yatırılacağı banka hesabı ve tebligat evrakının düzenleneceği dil değişmektedir. Bu nedenle tebligat evrakının düzenlenmesinden önce, tebligat yapılması istenen muhatabın adı ve adresi belirtilerek evrakın düzenleneceği dil ve masrafın yatırılacağı banka hesap numarasının bildirilmesi hususlarında, “dh1965@just.fgov.be” adresine, konu kısmına “new request for bank details and transaction reference” yazılarak e-posta gönderilir. Bildirilecek hesaba masrafın yatırılması sağlanır ve makbuz örneği evraka eklenir.


Estonya;

Kural olarak tebligat taleplerinin yerine getirilmesi ücretsizdir. Ancak, talep eden makamca tebligatın adlî memur aracılığıyla yapılmasının istenilmesi halinde 60 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.


Filipinler;

Her bir muhatap için 100 ABD Doları, muhatabın adı soyadı ve dosya numarası da belirtilerek, “Land Bank of the Philippines” bankası Hesap No: 3472-1010-39, SWIFT: TLBPPHMM hesabına yatırılması sağlanır. Aynı adreste ikamet eden birden fazla muhatap için sadece tek bir ücret ödenir. Makbuz evrak ile birlikte "The Office of the Court Administrator, Third floor, Old Supreme Court Building, Padre Faura Street Ermita, Manila 1000 Philippines" adresine gönderilir.


Fransa;

“Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın yapılacağı muhatabın adıyla birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle "BNP Paribas IDF Institutions (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile“Ministère dela Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) 13, Place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 France" adresine gönderilir.


Kanada;

Alıcısı kısmına “Canada” ifadesi eklenmeksizin, “Ministry of Finance” yazılı 100 Kanada doları tutarındaki çek, evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilir. Tebligat yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100 Kanada doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına "Canada" ifadesi eklenmeksizin "Government of Alberta", adres Ontario Eyaleti sınırları içerisinde ise “Ministry of Finance of Ontario” yazılır.


Kanada’ya yapılacak tebligat için düzenlenen Çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca işleme alınmadığı hususuna dikkat edilmelidir. Quebec Eyaleti (https://sites.justice.gouv.qc.ca/SPEI/SPEI/en) internet adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapılmasını kabul etmekte olup, ödeme yapıldığına dair belge örneği evrak ile birlikte gönderilir.


Kuzey İrlanda;

70 GBP veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.


Letonya;

“Council of Sworn Bailiffs” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Registration No. 90001497619 Registered office: 82-3 Brivibas Street, Riga, LV-1001, Latvia Bank: Swedbank AS Account No: LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HABALV22” hesabına 113,97 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Council of Sworn Bailiffs Lacplesa Street 27-32 Riga, LV-1011 Latvia" adresine gönderilir.


Litvanya;

“Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of legal entity 126198978” hesabına 110 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice, Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerija, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA” adresine gönderilir.


San Marino;

“Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Tribunale Unico of the Republic of San Marino, Via 28 Luglio n. 194, 47893 Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino” adresine gönderilir.


Singapur;

80 Singapur doları masraf talep edilmektedir. Singapur doları Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Singapur makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.


Tayland;

500 baht masraf talep edilmektedir. Tayland bahtı Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Tayland makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.


Yunanistan;

“Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte "Ministry of Justice Directorate of Legislative Work, International Legal Relations and International Judicial Cooperation Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases 96 Mesogeion Av. Athens 11527 Greece" adresine gönderilir.YURT DIŞI İSTİNABE AÇISINDAN


İlgili tebliğ uyarınca Yurt Dışı istinabe açısından getirilen düzenlemelere de aşağıda yer vermekteyiz:


17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ”in DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE istinabe taleplerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, Almanya, Danimarka, Kanada ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili münferit düzenlemeler detaylı olarak işbu tebliğe konu olmuştur.


Bakanlık veya dış temsilciliklerin aracı kılındığı her istinabe talebinde,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 70 TL,

 • Diğer ülkeler için 117 TL,

posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığa gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi gerekir.


Ayrıca ilgili Tebliğ’in 11. Maddesinde düzenlendiği üzere yurt dışı istinabe taleplerinde farklı hallere göre belirli miktarların mahkeme veznesine depo edilmesi gerekmektedir. Buna göre;

 • Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde 1.000 TL,

 • DNA testi istenilen hallerde 4.000 TL,

 • Kan tahlili yapılması istenilen hallerde 1.500 TL,

 • Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya doku örneğinin alınması istenilen hallerde 1.000 TL’nin

yabancı ülke makamlarınca talep edildiğinde ödenmek üzere mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.


Buna ek olarak tüm istinabe taleplerinde, talepte bulunulan yabancı ülke makamı tarafından istenilmesi halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe taahhütname alınması gerekmektedir.


Taahhütnamenin bir sureti, tercüme ettirilmeksizin sevk yazısına eklenir, istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmesine gerek yoktur.


Bir diğer yandan bazı yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflar da işbu tebliğde düzenlenmiş ve ayrı ayrı belirtilmiştir. Buna göre:


Almanya

Almanya’da dinlenecek her tanık için mahkeme veznesine yatırılması gereken meblağ 2.200 TL’dir. Almanya açısından istinabe ile adres tespiti yapılması durumunda ise yatırılması gereken miktar 11-13 Euro arasında değişmektedir.


Danimarka

Danimarka açısından getirilen düzenlemelere göre ise DNA tespiti için asgari 8.953 Danimarka kronunun mahkeme veznesine yatırılması istenir. Bunun dışında adres tespiti hususları için ise 115 Danimarka kronunun mahkeme veznesine avans olarak yatırılması gerekmektedir.


Kanada

Kanada’da British Columbia ve Quebec Eyaleti’nde dinlenecek her bir tanık için 3.500 TL’nin mahkeme veznesine avans olarak yatırılması gerekir.


Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ise 100 ABD dolarının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanmalıdır.


Bunların dışında kalan istinabe talepleri açısından devletler nadiren masraf talep ettiğinden, posta gideri olan KKTC için 70 TL, diğer ülkeler için 117 TL, dışında başkaca bir avans yatırılmasına gerek bulunmamaktadır.


17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” düzenlemeleri uyarınca adli yardım talepli ve kamu davası niteliğinde olan dosyalarda istenilen posta gideri hazineden karşılanabilecektir. Bu durumda ilgili masrafın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanarak makbuz sevk yazısına eklenir veya tarih ve sayısı yazıda belirtilir. Avans olarak vezneye yatırılması gereken miktarlarda ise ödemenin önceden sağlanmasına gerek bulunmamaktadır, İşlemin tamamlanmasının akabinde ilgili masrafın yatırılması sağlanır.


1.712 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page