top of page
  • Alper Işıkal

YABANCILAR İLE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN SÖZ KONUSU KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2022


Bu istisna 08/03/2017 tarih 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un 7’inci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1. fıkrasına eklenen i bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki şartları gerçekleştiren Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yerlerinin ilk teslimlerinde teslim bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve satışı yapılan bağımsız bölümün 1 yıl içinde satılmaması şartıyla KDV muafiyetinden yararlanabilecektir. İstisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.


İlk teslim sayılmayacak haller:

- Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi

- Arsa payına karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyerinin arsa sahibi tarafından teslimi


KDV İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMENİN ŞARTLARI


1- İstisnadan kimler yararlanabilecektir?

a. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (Ancak, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları bu istisnadan faydalanamazlar.)

b. Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler

c. Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar


2- İstisnadan yararlanabilecek Türk vatandaşları için aranan şartlar nelerdir?

Bu istisnadan faydalanacak Türk vatandaşının,

a. Teslimin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan yurt dışında çalışma veya oturma iznine sahip olması,

b. Çalışma veya oturma iznini, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten en 6 ay önce almış olması,

c. Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih arasında en az 6 ay yurt dışında bulunması şartlarını birlikte sağlaması gerekmektedir.


3- Hangi taşınmazlar istisna kapsamındadır?

3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına;

a. Konut veya

b. İş Yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.


- Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilir.

-İstisna kapsamı konut veya işyerleri ile sınırlıdır. Dolayısıyla, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin teslimlerinde istisna uygulanamayacaktır.


4-Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın sahip olması gereken özellikler nelerdir?

a. Yapı ruhsatının bulunması ve

b. Alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır.

c. Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekir.

d. Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin belgeyle ispatlanmış olması aranmaz. Ancak, kat irtifakı kurulabilen konut veya işyerlerinde fiili teslimin belge ile ispatlanması gerekir.


5- Hangi tarihten itibaren devri yapılan taşınmazlar istisna kapsamındadır?

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren yapılan konut veya işyeri teslimleri Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulmuştur.


6-Yukarıda belirtilen özelliklere sahip konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için şartlar nelerdir?

a. Teslim bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi ve

b. Satışı yapılan bağımsız bölümün 1 yıl içinde satılmaması şartıyla KDV’den istisna edilmiştir.


7-Alıcılar istisnadan faydalanabilmek için hangi belgeleri temin etmelidir?

i. Türk vatandaşından aranacak belgeler

  1. İkamet edilen ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belge veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış çalışma izninin bulunduğunu gösteren belge,

  2. Çalışma veya oturma izninin alındığı tarihten itibaren en az 6 ay yurt dışında bulunduğunu gösteren belge,

  3. Gelir Vergi Kanunu’nun 3.maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendi (resmi-özel kuruluşların işleri dolayısıyla yurt dışında bulunma) kapsamında olmadığını gösteren ilgili ülkede bulunan Türk elçilik veya konsoloslukları tarafından verilen belge.

ii. Yabancılardan aranacak belgeler

  1. Uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisi (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisi),

  2. Yabancı uyruklu gerçek kişinin Türkiye’de yerleşmiş olmadığına dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden veya emniyetten alınacak belge.

iii. Tüzel kişilerden aranacak belgeler

  1. Kuruluş ve faaliyetin devam ettiğine dair kurumun kanuni merkezinin bulunduğu ülke resmi makamlarından alınmış belge,

  2. Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmadığına ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmediğine dair konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belge.

İstisna kapsamında konut-iş yeri teslimi yapacak satıcılar alıcılardan yukarıdaki belgeleri teslimden önce temin etmelidirler.

83 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page