11.04.2014

İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olup olmadığı yönündeki Yargıtay Hukuk Dairelerindeki g...

10.04.2014

The dissensus between the Civil Departments of the Supreme Court, regarding unappealability of the decisions to be made upon objections in cases of acceptance or rejection of interim junction requests by first-degree cou...

Please reload

© 2015 ISIKALLAW

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle