14.02.2014

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın Ticaret Unvanları Hakkında Tebliği 14.02.2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Gör...

13.02.2014

The Ministry of Customs and Trade Decree on Commercial titles is put into effect by being published on the Official Gazette dated 14.02.2014. The Decree was based on Article 34 of the Statutory Decree on the Organization...

11.02.2014

22.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hukuk uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başlamıştır.

Önemle belirtmek ger...

10.02.2014

The Law on Mediation in Legal Disputes No.6325, published in the Official Gazette dated 22.06.2012 and put into effect on 22.06.2013 introduced a new era for resolution in legal disputes. It should be noted, however, tha...

Please reload

© 2015 ISIKALLAW

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle