13.09.2013

17 Ağustos 2013 tarihinde 2013/5150 Karar Sayısı ile Tapu Sicili Tüzüğü’nün yürürlüğe konulması özellikle uygulamada en çok başvurulan işlemleri etkiler nitelikte bulunmaktadır. Hak kayıplarına yol açılmaması adına günce...

12.09.2013

Effecting of the Land Registry Bylaw on August 17, 2013 with Resolution No. 2013/5150 is of a nature that affects especially the most frequently used procedures in practice. It would be beneficial to have an understandin...

11.09.2013

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Kanunun bir yıldır yürürlükte olmasına karşın uygulama açısından sözleşme taraflarında yasal yollara müracaat aşamasında bir duraksama yaratmaktadı...

10.09.2013

Although the Turkish Code of Obligations No.6098 is in effect for more than a year, since July 1, 2012, there are still points of hesitance in practice, in the phase of seeking legal remedies in agreements. Especially th...

Please reload

© 2015 ISIKALLAW

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle