15.06.2013

14.02.2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile değişikliğe uğrayan İcra İflas Kanunu , yine...

14.06.2013

The Debt Enforcement and Bankruptcy Law, that was amended by the "Law on the Effect and Enforcement of the Turkish Commercial Code No.6103" published in the Official Gazette dated 14.02.2011 No.27846 and put into effect...

Please reload

© 2015 ISIKALLAW

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle