02.03.2013

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun limited şirketlerde esas sermaye payları ile ilgili 593/2. maddesinde “esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir.”

ibaresi bulunmaktadır. Bu h...

01.03.2013

Article 593/2 of the new Turkish Commercial Code No.6102 regarding shares of capital stock provides that, “shares of capital stock shall be issued as proof or as registered shares.” This article suggests that issuance of...

Please reload

© 2015 ISIKALLAW

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • LinkedIn - White Circle